לייעוץ ללא התחייבות אנא מלאו את פרטיכם:
שם:
טל':
אימייל:
שטח גג:
 
 

 מונה נטו

עולם חדש ללא חשבון חשמל

בדצמבר 2012 פרסמה רשות החשמל הסדרה בשם "מונה נטו" - הסדרה זו מאפשרת להקים מתקן סולארי לצריכה עצמית, ולהשתמש ברשת החשמל לצורך אגירה וגיבוי.

עקרונות הסדרת מונה נטו:

בדצמבר 2012 השיקה רשות החשמל את הסדרת מונה נטו –הסדרה צרכנית לשימוש עצמי בחשמל המופק מהמתקן הפוטו וולטאי המותקן על גבי גג המבנה.המכסה שאושרה בשנת 2013 עומדת על 200 מגה, היקף דומה אושר לשנת 2014. מי שיתקין בשנים אלו ייהנה מדמי איזון וגיבוי נמוכים. קיזוז נטו עם מנגנון צבירת עודפים עד פרק זמן של שנתיים. ניתן להעביר קרדיט בין שני צרכנים גם אם מרוחקים אחד מהשני כל עוד חשבון החשמל משולם על ידי אותו גורם ההתחשבנות מול חברת החשמל הינה בש"ח, בהתאם לתעריפי תעו"ז המשתניםלאורך חודשי השנה, ימות השבוע ושעות היום.

 
   
תעריפי תעו"ז מתח נמוך

אפשרות למכירת עודפים – במחיר מופחת ל"צרכנים שכנים".

הסרת חלק מהמגבלות שהיו קיימות בהסדרה התעריפית. פישוט תהליכים – השימוש במתקנים אינו מתוחם בזמן, ניתן להקים מתקנים עד 5MW.
הרישיון ליצור החשמל הינו תמידי ואינו מתוחם ב- 20 שנה כפי שהיה בהסדרות התעריפיות.
 

 

למי זה מתאים?

הסדרת "מונה נטו" מתאימה לצרכני חשמל עסקיים הרוצים לחסוך את הוצאות החשמל שלהם. עסקים, מפעלים, בעלי משק, מוסדות ממשלתיים, בתי ספר, בתי חולים וכד'.
ההסדרה אינה מתאימה במקרים הבאים:

  • כאשר למבנה הרלוונטי אין צריכת חשמל משמעותית. 
    הסיבה: החשמל המיוצר על ידי המתקן הסולארי משמש לקיזוז צריכת החשמל. לכן, בהיעדר צריכת חשמל משמעותית, אין תועלת מהקמת המתקן.
  • קיום בעיות פיסיות: הצללה משמעותית על הגגות,  גגות עשויים מאסבסט.
  • בעיות רגולטוריות: חריגות בניה או חריגות שימוש אשר מונעות הוצאת היתר בניה.
  •  יתכנו בעיות נוספות שעלולות לייקר או למנוע את הקמת המתקן, אותן ניתן לגלות בביקור של גורם מקצועי.

חברת טיב סולאר תשמח לענות על כל שאלותיך ולייעץ לך בצורה המקצועית ביותר לבחינת ההזדמנות הכלכלית לרישוי והתקנה של המערכת הסולארית בהסדרה של "מונה נטו" על הגג שברשותך.

פרטים חשובים בהסדרה:

הסדר "מונה נטו" מאפשר לכל צרכן חשמל להתקין מערכת סולארית על הגג, המערכת מחוברת למבנה המחובר לרשת החשמל ומספקת למבנה את צריכת החשמל שלו. המערכת עובדת במקביל לרשת החשמל. כאשר המערכת הסולארית מייצרת חשמל מעבר לצריכת המבנה, עודף החשמל מוזרם לרשת והצרכן צובר קרדיט לפי מחיר החשמל במועד ההזרמה לרשת בתעו"ז.

•           בזמן שהמערכת הסולארית מייצרת חשמל מעבר לצריכת המבנה, לדוגמא בסוף השבוע, העודפים מוזרמים לרשת החשמל הארצית והצרכן צובר קרדיט לפי מונה תעו"ז.  כאשר המתקן אינו מייצר חשמל, למשל בשעות הלילה, הקרדיט שנצבר משמש לצריכת חשמל, כך שלמעשה ניתן לשים סוף לחשבון החשמל.

•           גיבוי: כאשר המתקן הסולארי אינו מייצר מספיק חשמל, למשל בשעות הלילה, הקרדיט שנצבר מתקזז עם צריכת חשמל, לפי מחיר החשמל במועד הצריכה.

בתחום האנרגיה הסולארית - כל הקודם זוכה:

הסדרת מונה נטו מוגבלת בכמות (200 מגה-וואט) וזמן (עד סוף 2013).

בשנת 2014 תהיה מכסה נוספת של 200 מגה-וואט, אך הביקוש הרב צפוי לגרום לכך שהמכסה תיגמר מיד. ממועד הרישום למכסה עומדים לרשותכם 180 יום לצורך הקמה וחיבור המתקן. אם מדובר במתקן במתח נמוך או 365 יום אם מדובר במתקן במתח גבוה.

מומלץ לבחון את ההזדמנות ואם היא רלוונטית, לפעול ללא דיחוי להוצאת היתר בניה ורישום למכסה.

מה גודל המתקן המיטבי?

גודל המתקן, נקבע לפי הנמוך מבין מספר אילוצים:

שטח גג: בכל דונם של גג פנוי ניתן להתקין כ- 100-120 קילו-וואט של מתקן סולארי.

(נתון זה משתנה בהתאם לשיפוע הגג, סוג הפאנל ותכנון המתקן).

צריכת החשמל: בהסדרת מונה נטו, מומלץ לייצר חשמל בהיקף של עד 80% מן הצריכה הצפויה, כדי שלא להיקלע לצבירת קרדיט ללא שימוש. כלל אצבע: קילו-וואט מייצר שווה ערך של 1,000 ₪ בשנה. לדוגמא, חשבון החשמל השנתי עומד על 400,000 ₪ , ההספק המותקן המומלץ הוא 320 קילו-וואט.

מה צפוי להיות מחיר החשמל בעתיד?

על מחיר החשמל פועלים כוחות מנוגדים: לכוון עליית מחיר פועל הצורך לשרת את חובות חברת החשמל ולפצות על העלייה במחירי התשומות אך מנגד, בקרוב יגיע לארץ הגז הטבעי שיוזיל את עלויות

הדלק. לכן, קשה לצפות את מגמת מחיר החשמל ב 25 השנים הבאות. מה שבכל זאת ידוע, הוא שבשבועות הקרובים מחיר החשמל צפוי לעלות ב- 10%. לצורך חישוב שמרני, נניח כי המחיר צפוי לעלות ב 1% בכל שנה באופן ריאלי.

כיצד לבחון את הכדאיות הכלכלית

להלן הסבר קצר ופשטני על כלכלת מתקנים סולאריים.

*תשואה דו-ספרתית!

*עצמאות אנרגטית!

*הגנה בפני עליית מחירי החשמל!

*ייצור חשמל סולארי נקי ליצירת סביבה נקייה ולאיכות הסביבה!

החישוב המדויק נעשה בעזרת מודל עסקי ונציגי טיב סולאר ישמחו להעמידו לרשותך.

• מתקן סולארי מייצר חשמל באמצעות פאנל פוטו-וולטאי שהופך את אנרגיית האור של השמש לאנרגיה   

   חשמלית וממיר שהופך את הזרם הישר לזרם חילופין.

• כל קילו-וואט מותקן בישראל, מייצר כ- 1,700 קילו-וואט-שעה בשנה. באילת 1900 קילו-וואט-שעה בשנה.

   בכל שנה יורדת תפוקת המתקן בכ 0.5%.

• תעריף תעו"ז – הינו מחירו של קילו-וואט-שעה בתעריף תעו"ז מתח נמוך ממוצע  0.55₪.

  תעריף עומס וזמן שמשלם צרכן החשמל. התעריף הממוצע הנו שקלול של תעריפי  שיא, גבע ושפל  

  בשעות שבהן מתקן סולארי מייצר חשמל.

• החיסכון לכן הנו מעל ל 20% בתקופת החזר ההלוואה ומעל ל 75% לאחר החזר ההלוואה. במשוקלל,  

  החיסכון הוא של 40%.

• עלות נוספת הנה תשלום לחברת חשמל: עבור הזמינות, 0.015₪ לכל קילו-וואט-שעה מיוצר ועבור  

  האגירה 0.03₪ לכל קילו-וואט-שעה שנאגר ברשת (כ-30% מסך הייצור, תלוי בפרופיל הצרכן).  כך  

  שהוצאה צפויה: כ 0.025₪ לקילו-וואט-שעה.

*פחת מואץ למערכות סולאריות ניתן למימוש רק למתקינים מערכות אנרגיה סולארית עד סוף 2013.

איך מקימים ומתקדמים למערכת סולארית מונה נטו:

סדר הפעולות העקרוני להקמת מתקן סולארי בהסדרת מונה נטו הוא פשוט וקצר: תכנון עקרוני מקצועי והתאמת הספק המערכת לצריכת החשמל של המבנה, הוצאת היתר בניה, רישום למכסה, הקמה וחיבור.

טיב סולאר תספק את כל רכיבי המערכת ותפעל מול הרשויות הרלוונטיות למתן ההיתר:

סקר מקצועי באתר ע"י נציגי טיב סולאר לבחינת האתר.

תכנון הנדסי של המערכת בעזרת מהנדסי החברה.

אספקת פאנלים סולאריים ממיטב החברות בעולם.

מערכת ניתור ובקרה אינטרנטית למדידת ייצור ואיתור תקלות.

התקנת המערכת ע"פ תקני חברת החשמל.

קישורים רלוונטיים להסדרה:

- 
הסדרת "מונה נטו"
- פרסום רשות החשמל בנוגע להסדרה
- 
החלטת רשות חשמל - מונה נטוחברת טיב סולאר בע"מ, המייבאת, מספקת ומרכיבה מערכות לייצור חשמל סולארי – פרויקט מפתח.
© כל הזכויות שמורות לטיב סולאר תנאי שימוש באתר