לייעוץ ללא התחייבות אנא מלאו את פרטיכם:
שם:
טל':
אימייל:
שטח גג:
 

מימון ומיסוי

מימון 

התחום הסולארי מוכר כיום על ידי הבנקים בישראל כהשקעה סולידית ובטוחה.

טיב סולאר כיום פועלת בשיתוף עם הבנקים המובילים בישראל הנותנים יד למהפכה הירוקה ומעניקים אשראי למערכות אנרגיה סולארית. התנאים הניתנים ללקוחות החברה הינם ייחודיים והינם עד 100% מימון לעלות המערכת.

מיסוי - שאלות ותשובות:

מתקנים פוטו-וולטאים למשק בית:

משקי בית רוכשים לעיתים באמצאות משכנתא או הלוואה מתקנים להפקת חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ומתקינים אותה על גג הבית, החשמל נמכר לחברת החשמל. כעיקרון, ההכנסות המתקבלות ממכירת החשמל חייבות במס הכנסה בניכוי כל ההוצאות שהוצאו כולל ריבית ופחת. רשות המיסים קבעה תמריץ מס מיוחד לעיניין זה ולפיו ההכנסות ממכירת חשמל לחברת החשמל יהיו פטורות ממס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות בתנאים הבאים: הספק מותקן הוא עד 4 קילו וואט שיא, תקרת ההכנסה הפטורה היא 18000 ש"ח בשנה וההכנסה אינה הכנסה מעסק.

http://www.themarker.com/law/1.623142

1. בכוונתי להתקין מתקן להפקת חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית על גג ביתי. האם אצטרך לדווח לרשויות המס ולשלם מס על ההכנסות?

תשובה:

החשמל שיופק באמצעות המתקן יימכר לחברת החשמל (בתמורה ל-70 אג' לקוט"ש), וההכנסות, ברמה עקרונית, חייבות במס הכנסה. על מנת לתת תמריץ כלכלי לשימוש בטכנולוגיה המתקדמת ליצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש (תחום שבו יש לישראל יתרון טבעי), נקבע כי ההכנסות ממכירת חשמל לחברת החשמל יהיו פטורות ממס, בתנאי שההספק של המתקן הנו עד 4 קילו-וואט, וסך כל ההכנסות ממכירת חשמל לחברת החשמל נמוכות מ- 18,000 ש"ח בשנה. ההטבה תינתן למשק בית שאצלו ההכנסה ממכירת חשמל אינה מהווה הכנסה מעסק או משלח יד. כמו כן, ההכנסות ממכירת חשמל אינן חבות בתשלום לביטוח לאומי ומס בריאות.

2. כיצד יחושב המס אם בשנה מסוימת יעלו ההכנסות ממכירת החשמל על 18000 ש"ח?

תשובה:

אם עלו ההכנסות השנתיות על 18,000 ש"ח, ניתן לבחור בשני מסלולי מס: 1.  יוקטן הפטור ממס בהפרש שבין ההכנסה לבין 18,000 ש"ח גובה התקרה. כך לדוגמא אם סך ההכנסה בשנת המס 2009 ממכירת חשמל לחברת חשמל היה 18,300 ש"ח, יוקטן הפטור ב-300 ש"ח ויהיה 17,700 ש"ח ולכן ההכנסה החייבת במס תהיה 600 ש"ח (18,300 בניכוי 17,700) , והמס שיחול יהיה בהתאם לשיעור המס השולי החל על היחיד. 2. ניתן לדווח למס הכנסה על ההכנסה ממכירת החשמל לחברת החשמל ולשלם עליה מס בשיעור אחיד של 10% בתנאי שההכנסה אינה הכנסה מעסק או משלח יד. במסלול זה היחיד לא יהיה זכאי לנכות כל הוצאנ שהוצאה בייצור ההכנסה ממכירת החשמל לרבות פחת וריבית.

מתקנים פוטו וולטאים להתקנה עסקית:

1. לאור התמריצים בתחום התעריפים שמוענקים למתקיני מערכות סולאריות, מהן ההטבות במס ההכנסה?

תשובה:

על מתקנים לייצור חשמל באמצעות אנרגית השמש העושים שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובטכנולוגיה סולאר-תרמית יוענק פחת מואץ בשיעור שנתי של 25%. הטבה זו תוענק במידה והמתקן לייצור חשמל הופעל בתקופה שמיום תחילת התקנות ועד לתום שנת המס 2012.

חברת טיב סולאר בע"מ, המייבאת, מספקת ומרכיבה מערכות לייצור חשמל סולארי – פרויקט מפתח.
© כל הזכויות שמורות לטיב סולאר תנאי שימוש באתר